පෝර්ට් සිටි දෙවෙනි අදියරට ඩොලර් බිලියන 13 ක ආයෝජන. රැකියා අසූදහසක් – රාජ්‍ය අමාත්‍ය තාරක බාලසූරිය

September, 9, 2020

“පෝර්ට් සිටි දෙවෙනි අදියරේ දී ඩොලර් බිලියන 13 ක ආයෝජන ගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට අමතරව රැකියා 80,000ක ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය වෙනවා. මෙහි වැඩ මේ වන විට බලාපොරොත්තු වූ මට්ටමින් සිදුවෙනවා. කොවිඩ් වසංගතයට විසඳුමක් ඉදිරියේ දී ලැබුණු විට මෙහි කටයුතු තවදුරටත් ඉක්මන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා“, යැයි කලාපීය සහයෝගීතා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය තාරක බාලසූරිය මහතා පවසයි. පෝර්ට් සිටි පරිශ්‍රයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක්වෙමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේය.

මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ කලාපීය සහයෝගීතා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය තාරක බාලසූරිය මහතා,

“පසුගිය රජය සමයේ දී වසරකට වඩා වැඩි කාලයක් මේ ව්‍යාපෘතිය නවතා දමා තිබුණා. ලංකා ඉතිහාසයේ ලොකුම ආයෝජනය. ඩොලර් බිලියන 1.4 ක් පළමු අදියරට.  ඒ නවතා දැමීම හරහා දිනකට සිදුවුණු පාඩුව ඩොලර් ලක්ෂ 3ක් පමණ. මේ වගේ පණිවුඩ ආයෝජකයින්ට දුන්නොත්, ඉදිරියේ දී ආයෝජකයින් ලංකාවට ගෙන එන්න අපහසු වෙනවා.“

“පෝර්ට් සිටි චීන ආයෝජනවලට පමණක් සීමා වූවක් නොවෙයි. ඕනෑම රටකට මෙතැනට ආයෝජන ගෙන එන්න පුළුවන්. ආයෝජකයින් බලාපොරොත්තු වන ආකාරයේ පරිසරයක් මෙහි නිර්මාණය වෙනවා.“

මේ අතර ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය විසින් චීන සමාගම් සම්බන්ධයෙන් පනවා තිබෙන සම්බාධක ශ්‍රී ලංකාවට බලපෑමක්  නොකරනු ඇතැයි ද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මෙහිදී අවධාරණය කළේය.