මාතරට කිඹුල් උද්‍යානයක්

    September, 22, 2020

    සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ අරමුණින් මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ කිඹුල් උද්‍යානයක් පිහිටුවීම සඳහා අවධානය යොමු කරන බව සංචාරක අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසයි. අද (22) දින පාර්ලිමේන්තුවේ දී බුද්ධික පතිරණ මන්ත්‍රීවරයා කළ විමසීමකට ප්‍රතිචාර දක්වමින් සංචාරක අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේය.

    පා.ම. බුද්ධික පතිරණ - “කොරෝනා ව්‍යසනයෙන් පසුව සංචාරක ව්‍යාපාරය දියුණු කිරීමේ දී සෆාරි උද්‍යාන වැනි නව හඳුන්වාදීම් අවශ්‍යයි. පහුගිය කාලේ මාතර අපට අධ්‍යයනයක් කරන්න පුළුවන් වුණා, මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ මිනිස් - කිඹුල් ගැටුමක් තියෙන නිසා, කිඹුල් උද්‍යානයක් ගොඩනගන්න කිරල කැලේ ආශ්‍රිතව. ඒ කටයුත්ත පටන් අරගෙන පසුකාලීනව අතහැරියා, විවිධ නීති හඳුන්වා දෙමින්. දකුණු ආසියාවේම ඒ වගේ මොඩල් එකක් නැහැ. මේක අලුත් සංකල්පයක්. වනජීවි ඇමතිතුමයි, සංචාරක ඇමතිතුමයි එකතු වෙලා මේක කළොත් මාතර දිස්ත්‍රික්කයට හොඳයි.“

    සංචාරක අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග -  “ඔබතුමාගේ යෝජනාව පිළිබඳ අවධානය යොමු කරනවා. මේ වෙන කොට වාරිමාර්ග අමාත්‍ය, චමල් ඇමතිතුමා මේ පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් කරලා තියෙනවා. ඒකට සමගාමීව මේකට සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා.“