ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය ණය කණස්සලු මට්ටමක – ලොව ප්‍රමුඛ ආයෝජන බැංකුවක් කියයි

    October, 28, 2020

    2020 මැයි මාසය අවසන් වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත රාජ්‍ය ණය ප්‍රමාණය රුපියල් ට්‍රිලියන 13.9 ක් හෙවත් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 75.1 ක් බවත් මෙය දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 90%ක ප්‍රමාණය ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර එය කණස්සලු මට්ටමක් බවත් ලොව ප්‍රමුඛ ආයෝජන බැංකු සමාගමක් වන Morgan Stanley පවසයි. ලොව නැගී එන වෙළෙඳපොළ සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කරන ලද විශ්ලේෂණ වාර්තාවක මේ බව සඳහන් වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත රාජ්‍ය ණය ප්‍රමාණයෙන් 53%ක් දේශීය ණය ලෙසත් 47%ක් විදේශීය ණය ලෙසත් වර්ගීකරණය කර තිබේ. දේශීය ණය සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් වලින් නම් කර ඇති හිමිකාරිත්වය මූලික වශයෙන් දේශීය බැංකු හරහා වන  සංවර්ධන බැඳුම්කර  ඇතුළත් වන බව මෙම වාර්තාව වැඩිදුරටත් පවසයි.

    මේ අතර කෙටිකාලීන ණයවල ඉහළ අනුපාතය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන දුර්වලතාවයක් ලෙස Morgan Stanley පෙන්වා දේ. එමෙන්ම කෙටිකාලීන ණය අනුපාතය දේශීය වෙළෙඳපොළ තුළ සහ විදේශීය අංශයෙන් පවා තියුනු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බව මෙම වාර්තාව වැඩිදුරටත් කියා සිටී.