අගෝස්තු 01 සිට ගෘහස්ථ විදුලි රැහැන් මිල 11%කින් පහළට. මිල අඩුවන හැටි මෙන්න

July, 30, 2021

ශ්‍රී ලංකාවේ සම්පූර්ණ ගෘහස්ථ විදුලි රැහැන් නිෂ්පාදනය දේශීය කර්මාන්ත විසින් සිදුකරන අතර අපනයන වෙළඳපොල සඳහා ද දායක වීම සිදුකරයි.

මෙම නිෂ්පාදන සඳහා ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය වන කොපර් (තඹ) ආනයනය කරනු ලබන අතර මෙට්‍රික් ටොන් එකක් ඇමෙරිකානු ඩොලර් 5,000 සිට 10,000 දක්වා වැඩිවීම නිසා පසුගිය දින වලදී ගෘහස්ථ විදුලි රැහැන් වයර් මිල ඉහළ යාමකට ලක් වෙමින් තිබුණු බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ විමර්ශන කණ්ඩායම් වෙත වාර්තා වී තිබුණි.

ඒ අනුව එම සමාගම් සමඟ සාකච්ඡා වට තුනක් පවත්වා මින් ඉදිරියට විශේෂිත වූ තත්වයක් හැරුණු විට මිල වැඩි නොකිරීමටත් දැනට තිබෙන උපරිම සිල්ලර මිලෙන් ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන ලින් 90% කම නිෂ්පාදන වර්ගවල මිල 11%  කින් ද එක් නිෂ්පාදනයක් පමණක් 5% කින් ද 2021 අගෝස්තු 01 වැනිදා සිට අඩු කිරීමට සියලු සමාගම් එකඟ විය. මෙම සාකච්ඡාව සඳහා පහත සඳහන් සමාගම් සහභාගී විය.

  1. කැළණි කේබල්ස් පී එල් සී
  2. ඒ සී එල් කේබල්ස් පී එල් සී
  3. සියෙරා කේබල්ස් සමාගම
  4. එස් ආර් කේබල්ස් සමාගම
  5. ඔරෙන්ජ් ඉලෙක්ට්‍රික් සමාගම

මිල ගණන් අඩුවන ලේඛනය පහතින් දැක්වේ.

 

 

 

Video Story

Stock Market

Exchange Rates