පුරවැසියන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් සුරැකීමට කඩිනම් පියවර ගන්නා ලෙස ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය ඉල්ලා සිටී

May, 9, 2022

අරලියගහ මන්දිරයෙන් පිටත සහ ගාලු මුවදොර සිටි විරෝධතාකරුවන්ට එල්ල වූ ප්‍රචණ්ඩ ප්‍රහාරයන් පිළිබඳව ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය දැඩි කම්පාවට පත්වන අතර සාමකාමී විරෝධතාකරුවන්ට පහර දීම වැළැක්වීමට වහා පියවර ගන්නා ලෙස රජයෙන් සහ ත්‍රිවිධ හමුදාවෙන් ඉල්ලා සිටී.

අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණයක් පවත්වා වගකිවයුත්තන් හදුනාගෙන නිසි ක්‍රියාමාර්ග ගතයුතු බව ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය අවධාරණය කරයි.

පුරවැසියන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්‍ෂා කිරීමට කඩිනම් පියවර නොගැනීමෙන් නීතිය හා සාමය පවත්වාගෙන යැම කෙරෙහි බරපතළ ප්‍රතිවිපාක ඇති වන අතර රට මුහුණ දී ඇති බරපතළ ආර්ථික හා දේශපාලන අර්බුද විසඳීම සඳහා දැනට ගෙන යන වැඩපිළිවෙළ කඩාකප්පල් වනු ඇත.