මහ බැංකු අධිපති පාස්පෝට් කන්තෝරුවට යයි

December, 8, 2021

බත්තරමුල්ල සුහුරුපායේ පිහිටි ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තු පරිශ්‍රයේ බැංකු ශාඛා විවෘත කිරීමේ උත්සව අවස්ථාවක් අද (08) පෙරවරුවේ මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.

විදෙස් රැකියා සඳහා යන ශ්‍රමිකයින් හට, සිය ගමන් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සිදුකරන අවස්ථාවේ දීම බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරගැනීමේ කටයුත්ත මේ පරිශ්‍රය තුළින්ම සපුරාගැනීමේ අවස්ථාව මේ අනුව හිමිවනු ඇත.

“අපි තීරණය කළා, යම්කිසි පුද්ගලයෙක් තමන්ගේ පාස්පෝට් එක ලබා ගන්නා අවස්ථාවේ දීම තමන්ට එකවුන්ට් එකකුත් ඕපන් කරලා, ඒ එකවුන්ට් එක පිටරටට ගියාට පස්සේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම ඉතාමත්ම සුදුසුයි කියලා“, යනුවෙන් මහ බැංකු අධිපතිවරයා මෙහිදී අදහස් දැක්වීය.